Wyszukiwarka specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej
Nazwa:
Specjalistyczna aparatura naukowo-badawcza w bazie danych
Liczba znalezionych urządzeń: 160
5
Nazwa aparatury Typ urządzenia Rok Produkcji malejąco Rok Zakupu Producent
5
Mikrotom rotacyjny, procesor tkankowy, centrum...
Komora fitotronowa 1000 l, CONVIRON ADAPTIS...
Chromatograf gazowy GC 3800, spektrometr masowy...
Badawczy mikroskop stereoskopowy SMZ-U...
Chromatograf gazowy: Shimadzu 2014.
Kolorymetr do pomiaru barwy – CR-400 firmy...
Oprogramowanie do wspomagania analizy...
Multiwer pomiarowy MV3SN, Przetwornik pomiarowy...
Wysokonapięciowy elektrostymulator tusz...
Stanowisko do wyznaczania charakterystyki pomp...