Wyszukiwarka specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej
Nazwa:
Specjalistyczna aparatura naukowo-badawcza w bazie danych
Liczba znalezionych urządzeń: 160
4
Nazwa aparatury rosnąco Typ urządzenia Rok Produkcji Rok Zakupu Producent
4
Chromatograf gazowy: Shimadzu 2014.
cieplarka, • DSC - STA 449 F1 Jupiter •...
Defektoskop ultradźwiękowy
defektoskop ultradźwiękowy...
Elektrochemiczny analizator spalin TESTO 33...
HARDWARE: Bezzałogowy aparat latający klasy...
In Cell Analyzer 2000 (GE Healthcare). Cytometr...
In Cell Analyzer 2000 (GE Healthcare). Cytometr...
Instytut Geodezji - Program ARC/CAD
Jednostka do ekstrakcji na zimno Fibertec 1021...
Kocioł parowy DX-23 SYSTEC GMBH NIEMCY,