Wyszukiwarka specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej
Nazwa:
Specjalistyczna aparatura naukowo-badawcza w bazie danych
Liczba znalezionych urządzeń: 160
4
Nazwa aparatury Typ urządzenia Rok Produkcji malejąco Rok Zakupu Producent
4
In Cell Analyzer 2000 (GE Healthcare). Cytometr...
Mikroskop sił atomowychMULTIMODE-8-AM;...
Spektrometr FT-IR ThermoElectron Scientific...
Zestawy podchowowe z zamkniętym obiegiem wody...
Mikroskopy epifluorescencyjne, mikrobiologiczny...
Büchi Distillation Unit B-324 + titrator...
25 komputerów klasy PCSystem operacyjny:...
Sprzęt do badań parazytologicznych i...
Aparaty do elektroforezy agarozowej, aparat do...
Aparatura i sprzęt do hybrydyzacji in situ...