Wyszukiwarka specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej
Nazwa:
Specjalistyczna aparatura naukowo-badawcza w bazie danych
Liczba znalezionych urządzeń: 160
3
Nazwa aparatury rosnąco Typ urządzenia Rok Produkcji Rok Zakupu Producent
3
Automatyczny analizator biochemiczny BS- 120...
Automatyczny analizator biochemiczny BS- 120...
Automatyczny licznik kolonii i stref...
Automatyczny Soxhlet
Badawczy mikroskop stereoskopowy SMZ-U...
Büchi Distillation Unit B-324 + titrator...
Chromatograf cieczowy (Shimadzu HPLC Prominence...
Chromatograf cieczowy (Shimadzu HPLC Prominence...
Chromatograf gazowy Clarus 500 (Perkin Elmer) z...
Chromatograf gazowy GC 3800, spektrometr masowy...