Wyszukiwarka specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej
Nazwa:
Specjalistyczna aparatura naukowo-badawcza w bazie danych
Liczba znalezionych urządzeń: 160
2
Nazwa aparatury rosnąco Typ urządzenia Rok Produkcji Rok Zakupu Producent
2
Analizator - FoodScan, aparat do komórek...
Analizator składu podstawowego mięsa...
Analizator tekstury, Penetrometr stożkowy...
Analizator tekstury, Penetrometr stożkowy...
Aparat do oznaczania azotu metodą Kjeldahla,
Aparat VIDAS®, bioMerieux - w pełni...
Aparatura i sprzęt do hybrydyzacji in situ...
Aparaty do elektroforezy agarozowej, aparat do...
Autoklaw, Cieplarki, Komora II klasy...
Autoklaw, Cieplarki, Komora II klasy...