Wyszukiwarka specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej
Nazwa:
Specjalistyczna aparatura naukowo-badawcza w bazie danych
Liczba znalezionych urządzeń: 160
2
Nazwa aparatury Typ urządzenia Rok Produkcji rosnąco Rok Zakupu Producent
2
Aparat do oznaczania azotu metodą Kjeldahla,
Automatyczny Soxhlet
Piec muflowy do splania (3 typy)
stanowisko do ultradźwiękowych badań materiałów...
stanowisko do ultradźwiękowych badań cieczy
stanowisko do suszenia promieniami podczerwonymi
stanowisko do suszenia w złożu...
konwekcyjna suszarka komorowa
suszarka mikrofalowo-próżniowa, 22-bitowy...
Pełzarka HKB-1000 firmy Walter Bai AG z...