Wyszukiwarka specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej
Nazwa:
Specjalistyczna aparatura naukowo-badawcza w bazie danych
Liczba znalezionych urządzeń: 160
13
Nazwa aparatury Typ urządzenia Rok Produkcji malejąco Rok Zakupu Producent
13
Thermocycler Peqlab GmbH
Komora laminarna z pionowym przepływem...
Mapy geologiczne, mapy topograficzne w różnych...
Zestaw komór nisko- i wysokociśnieniowych typu...
Spektrometr absorpcji atomowej SOLAAR 969 (Pye...
Zestawy komputerowe z monitorami (13 szt.)...
Termocyklery (4 szt), sekwenator ABIPRISM 310...
System dwóch spektrometrów absorpcji atomowej z...
Spektrometr masowy pułapkowy sprzężony z...
Spektrometr atomowo-absorbcyjny AA 6800...