Wyszukiwarka specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej
Nazwa:
Specjalistyczna aparatura naukowo-badawcza w bazie danych
Liczba znalezionych urządzeń: 160
12
Nazwa aparatury Typ urządzenia Rok Produkcji rosnąco Rok Zakupu Producent
12
Stanowisko do wyznaczania charakterystyki pomp...
Wysokonapięciowy elektrostymulator tusz...
Multiwer pomiarowy MV3SN, Przetwornik pomiarowy...
Oprogramowanie do wspomagania analizy...
Kolorymetr do pomiaru barwy – CR-400 firmy...
Chromatograf gazowy: Shimadzu 2014.
Badawczy mikroskop stereoskopowy SMZ-U...
Chromatograf gazowy GC 3800, spektrometr masowy...
Komora fitotronowa 1000 l, CONVIRON ADAPTIS...
Mikrotom rotacyjny, procesor tkankowy, centrum...