Wyszukiwarka specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej
Nazwa:
Specjalistyczna aparatura naukowo-badawcza w bazie danych
Liczba znalezionych urządzeń: 160
1
Nazwa aparatury Typ urządzenia Rok Produkcji malejąco Rok Zakupu Producent
1
Chromatograf cieczowy (Shimadzu HPLC Prominence...
Przenośny, bateryjny ultrasonograf – Dramiński...
Stacjonarny pH-metr laboratoryjny ino lab pH...
Laser MID-laser Irradia, sonda 650nm, sonda...
Automatyczny analizator biochemiczny BS- 120...
Termohigrometry elektroniczne, Anemometry...
Spektofotometr CINTRA C 303 Chromometr Minolta...
Autoklaw, Cieplarki, Komora II klasy...
Komputer wysokiej mocy obliczeniowej i program...
table micro system – analizator tekstury...